Wczytywanie...

e-GWO

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe powstało w 1991 roku i obecnie jest jednym z najważniejszych wydawców podręczników w Polsce. Od 13 lat oferujemy także edukacyjne programy komputerowe, które ułatwiają i unowocześniają pracę nauczycieli oraz pomagają uczniom uzyskać lepsze wyniki.

O Firmie
Nasze programy
  • Zawierają setki zadań z różnych przedmiotów.
  • Stanowią materiał uzupełniający do każdego podręcznika do danego przedmiotu.
  • Zostały przygotowane przez doświadczonych nauczycieli i redaktorów merytorycznych.
  • Są zgodne z podstawą programową.
  • Umożliwiają obserwację postępów uczniów.
Multimedia w procesie nauczania = lepsze wyniki

Przedstawiamy zestawienie wyników szkół, które wzięły udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA. Składa się on ze standaryzowanych testów dających możliwość obiektywnej oceny postępów uczniów i porównania ich wyników z rezultatami pracy rówieśników z całej Polski.

Wykres 1
Wykres 2


* Wybraliśmy programy, które są najdłużej dostępne w naszej ofercie i obecnie cieszą się największą popularnością wśród nauczycieli oraz uczniów.

Uczniowie pracujący z edukacyjnymi programami komputerowymi uzyskują znacznie lepsze wyniki niż ich rówieśnicy, którzy uczą się tylko w tradycyjny sposób. Wykorzystanie multimediów w procesie nauczania zwiększa u uczniów zdolność zapamiętywania oraz rzeczywistą wiedzę, a także umiejętność stosowania jej w praktyce.


Sprzęt, na którym uruchomisz nasze programy
Laptop

laptop

Komputer stacjonarny

komputer stacjonarny

Tablica interaktywna

tablica interaktywna

Rzutnik multimedialny

rzutnik multimedialny

Połączenie z internetem

połączenie z internetem

Wszystkie nasze programy uruchamia się przez internet – nie wymagają one instalacji na komputerze, a ich obsługa jest łatwa i intuicyjna. Z programów tych można korzystać w szkole i w domu.